Legekøkkenet

MAMAMEMO® Legekøkken og køkkentilbehør

Køkkenet er i de fleste hjem boligens centrum - stedet, der byder ind til samvær og kvalitetstid for familie og venner.
Børnene oplever køkkenet som et trygt samlingssted, hvor de ser der laves mad, bages, snakkes og hygges. Måske deltager de selv i madlavningen, borddækningen samt oprydningen sammen med far eller mor.
Uanset om de selv er med i det rigtige køkken, er legekøkkener og masser af forskelligt køkkenlegetøj et kæmpe hit blandt børn, da det, som det rigtige køkken, indbyder til samvær og kvalitetstid. I legekøkkenet kan børnene udfolde sig i rollelegen og imitere mor og fars aktiviteter i køkkenet. De kan kreere fantasifulde madretter og invitere både far og mor samt venner til te-selskab eller middag. Mulighederne er uendelige, og kun fantasien sætter grænser.

Rollelegene er den dominerende legeform hos 3-6årige børn, og spiller dermed en vigtig rolle i børnenes udvikling.
Rolleleg er, som ordet siger, en leg med roller, og når børn leger rollelege, giver det dem en bedre forståelse for omverdenen. Gennem legen bearbejder de forskellige oplevelser og konflikter, ligesom rollelegen kan hjælpe dem med en evt. vrede eller angst, de går rundt med. I rollen barnet har påtaget sig i legen, tør det måske lidt mere, og det mestrer måske en situation bedre, som det ellers ikke kunne i virkeligheden.
I rollelegen afprøver barnet andres og egne grænser, spejler sig i andre børn og voksne, giver udtryk for følelser og behov, og lærer at løse konflikter.
I denne leg bruger børnene hele tiden sproget. Børnene forhandler og aftaler, og de fortæller, hvad de selv gør, og hvad andre skal gøre. De lærer at kommunikere både tanker og følelser til sine omgivelser.
Selv når barnet i rolle legen ikke leger sammen med andre børn, vil barnet tale højt for sig selv og fortælle om sine handlinger. Barnet kan, på grund af sit udviklingstrin, endnu ikke nøjes med at tænke en handling og så udføre den. Barnet er nødt til at tale højt for sig selv for at styre handlingen. Gennem rollelegen vil barnet gradvist lære at styre handling med tanken.

Rollelegen har stor betydning for børns kommunikative kompetencer. Rolleleg i legekøkkenet, med køkkenredskaberne og sammen med far og mor, kan være med til at stimulere den sproglige udvikling hos børnene. Ved at tale med barnet om, hvad bl.a. køkkenredskaber og -maskiner hedder, hvad de bruges til, og hvilke farver de har, styrkes både barnets ordforråd og udtale. Deltager far eller mor med interesse og opmærksomhed i rollelegen, vil barnet forbinde de ord og sætninger forældrene bruger, med de handlinger de udfører. Barnet lærer at opbygge sætninger og barnet lærer dialog. Færdigheder, der er vigtige i sociale fællesskaber.
Legekøkkenet og redskaberne kan også bruges til bevidst leg og læring.

Eksempler på lege far og mor kan lege med barnet i køkkenet er:

”Huskeleg”:
Find 10 ting imellem køkkenredskaberne og læg dem på et bord. Lad barnet kikke på det i 2 min. og dæk så alle redskaberne med et klæde. Barnet skal nu prøve at huske, hvilke genstande, der er under klædet. Start evt. med færre genstande, så legen ikke bliver for svær til at starte med.

”Føleleg”:
Find et køkkenredskab/ -maskine og dæk det til med et klæde, uden at barnet ser genstanden. Lad nu barnet stikke begge hænder under klædet, så det kan føle på genstanden og lad så barnet fortælle, hvordan det føles. Er det rundt, kantet, stort, lille ? Er der evt. dele, der kan bevæge sig osv.? Til slut skal barnet prøve at gætte hvilken genstand, der er tale om.
Da et legekøkken med diverse køkkenredskaber og legemad understøtter børnenes vigtige rolleleg, mener vi, at det er et must-have i ethvert børnehjem.
Hjælp derfor dit barn med at skabe et miljø, der opfordrer til køkken rolleleg med MAMAMEMO legekøkken, køle/fryseskab, opvaskemaskine samt MAMAMEMO legemad og køkken tilbehør.